Vad är en radonbesiktning?

Vid en radonbesiktning identifierar man radonkällor och ger förslag på åtgärder som löser problemet. En radonbesiktning görs enkelt på plats hemma av en besiktningsman.

Radon är en radioaktiv, farlig gas som kan finnas i bostäder och andra byggnader. Det bildas naturligt när uran sönderfaller i marken och kan tränga in i hus och byggnader genom sprickor i golv och väggar. Långvarig exponering för höga halter av radon kan leda till lungcancer. Det är viktigt att göra radonmätningar i bostäder och andra byggnader för att identifiera eventuella problem och vidta åtgärder för att minska exponeringen. Radon är hälsofarligt. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att ca 500 fall av lungcancer varje år orsakas av radon. Radonhalter över gränsvärdet behöver därför åtgärdas. 

Gränsvärden radon

I bostäder och lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. 

Radonbesiktning

Syftet med en radonbesiktning är att få en tydlig bild av hur radon kommer in och vilka åtgärder som krävs för att avlägsa det. Radon kan komma in i hus och byggnader från marken, byggnadsmaterial och/eller vattnet. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i våra bostäder. En radonbesiktning innehåller:

 • Ventilationskontroll
 • Genomgång av byggnaden eller bostaden
 • Mätning av gammastrålning
 • Eventuell sniffmätning av markradon
 • Åtgärdsförslag

En radonbesiktning är vanligtvis utförd av en certifierad radoninspektör eller en annan professionell med kompetens inom radon. Det är bra att vara lite förberedd innan radonbesiktningen. Ha mätrapporten tillgänglig och tänk på att golvbrunnar, vattenledningar, el och inspektionsluckor behöver kommas åt. 

Fakta om radon

 1. Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt 
 2. Det är den främsta orsaken till lungcancer efter rökning.
 3. Radon kan tränga in i hus och byggnader genom sprickor i golv och väggar.
 4. Höga halter av radon kan finnas i både nya och gamla byggnader.
 5. Radon kan också finnas i vatten som kommer från grundvattnet.
 6. Det finns sätt att minska radonnivåerna i en byggnad, till exempel genom att täta sprickor och installera ventilation.
 7. Många länder, inklusive Sverige har rekommendationer och gränsvärden för radon i bostäder.
 8. Det är viktigt att göra radonmätning och att vidta åtgärder om höga nivåer hittas.

Relaterade länkar
Radonbesiktning Stockholm
Radonmätning arbetsplats
Radonmessen Deutschland

 

Total
0
Shares