Så här planeras Tamarinden att se ut

Så här planeras Tamarindenområdet att se ut. Bild Örebro kommun.

Bostadsområdet Tamarinden i Sörbyängen kommer att präglas av en varierad arkitektur med fokus på smarta lösningar, grönska och hållbarhet. Nu står det klart hur området planeras att se ut.

Bostadsområdet Tamarinden tar fortsatta kliv framåt för att bli verklighet. Nu kan vi tillsammans med byggaktörerna Örebro bostäder, Serneke, Friendly Building, Magnolia och Tornet visa hur området planeras att se ut, som ska innehålla flerbostadshus, förskola och verksamhetslokaler.

Smarta lösningar, grönska och hållbarhet

Fokus för den nya stadsdelen kommer vara smarta lösningar där byggnaderna ska kunna producera, lagra och dela energi mellan varandra, där solceller och batterier har viktiga funktioner. Gårdsmiljöerna ska ge utrymme för grönska och aktiviteter i en miljö utan biltrafik, där Tamaridvägen kommer slingra sig genom området och där cykeln prioriteras som transportmedel.

– Vi fortsätter ta kliv framåt i Tamarinden-projektet vilket är glädjande. Örebro ska vara en stad med fokus på hållbarhet och smarta lösningar som avspeglas i vårt bostadsbyggande och det är tillsammans med många andra aktörer som vi gör detta möjligt. Tamarinden kommer skapa förutsättningar för hur vi kan leva mer klimatsmart i ett bostadsområde. Ullis Sandberg ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad. 

– Vi kan nu äntligen presentera en 3D-modell över hur Tamarinden planeras att se ut och vi närmar oss byggstart för bostadshusen. Tamarinden ska bli en hållbar och energismart bostadsområde där två lokala energinät, för såväl el som värme, har en central funktion för den energidelning som vi möjliggör för i området – och som är det första av sitt slag. Byggnaderna i Tamarinden kommer att ha en låg energiförbrukning, inbjudande arkitektur och generösa och gröna gårdsmiljöer. Husen i området vävs samman av gångfartsområdet Tamarindvägen, vars utformning bidrar till en lugn trafikmiljö, med möjlighet till lek, vistelse och mycket grönska. I området kommer även nya parker att byggas, bl.a. en naturpark som möjliggör promenader med utblick över golfbanan. Om allt går som planerat kommer området att vara klart år 2026, säger Jenny Källmén, projektledare för Tamarinden. 

– För oss är Tamarinden ett viktigt klimatprojekt. Under flera år har vi på ÖBO testat lokal batterilagring och energidelning i vårt eget bestånd. Nu ska vi överföra och dela med oss av den kunskapen i ett helt kvarter och vi ska göra det tillsammans med andra fastighetsägare. Detta leder också till att Tamarinden kommer att kunna bidra till att avlasta det nationella el- och värmenätet. Det är ett stort skifte som sker och vi ser det som ett nödvändigt steg för att vi i Örebro ska klara de uppsatta klimatmålen, säger Christer Lundqvist, projektutvecklare på ÖBO.

Byggstart för Tamarindens byggnader är hösten 2022 och ett färdigt bostadsområde beräknas vara klart till 2025/2026.

Total
0
Shares