Nu är tydligare riktlinjer för uteserveringar antagna – ska värna om en attraktiv stadsmiljö

Uteservering vid Teaterplan. Foto Örebro kommun.

Den 2 juni antogs uppdaterade och tydligare kvalitetskrav och riktlinjer gällande uteserveringar i Örebro av Programnämnd samhällsbyggnad. Syftet är att möta det växande intresset för uteserveringar och samtidigt behålla upplevelsen av attraktiva gator och torg.

Det har blivit alltmer populärt att driva och besöka uteserveringar i Örebro. Det är en utveckling som gör Örebro till en levande och attraktiv stad. För att möta nya intressen och förändringar av stadsmiljön fanns behov av att se över villkoren för uteserveringarna samt de påföljder som sker om inte kvalitetskraven och riktlinjerna följs. 

– Uteserveringarna är otroligt viktiga. De bidrar till en attraktiv och levande stad och tilltalar många Örebroare och besökare. Det är något vi vill gynna genom att skapa en stadsmiljö som är tillgänglig för både näringsidkare och medborgare. Med de nu antagna kvalitetskraven och riktlinjerna blir villkoren tydligare och lättare att följa, säger Linda Larsson (C), vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad. 

Arbetet har genomförts med stöd av enkäter och möten med krögare, fastighetsägare och andra aktörer. De uppdaterade kvalitetskraven och riktlinjerna har förankrats i en parlamentarisk grupp med politiker från Programnämnd samhällsbyggnad och Byggnadsnämnden. Slutresultatet är en sammanvägning av många intressen med den gemensamma inställningen att värna om en attraktiv stadsmiljö och att fördelningen av yta sker så rättvist som möjligt.  

– Uteserveringarna finns på våra torg och gator mer än halva året. Det är därför viktigt att de upplevs som en attraktiv del av stadsmiljön och fungerar ihop med allt annat som behöver få plats säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt, Stadsbyggnad 

Det som är nytt i kvalitetskraven och riktlinjerna är möjligheten till vinterservering, uppmuntran till mindre serveringar på nya platser och en så kallad sanktionstrappa, som tydliggör konsekvenserna om inte kvalitetskraven och riktlinjerna följs. 

– De allra flesta som driver en uteservering sköter sig bra, men vi vill vara tydligare med vilka handlingar som krävs i en ansökan och vilka påföljderna blir om man inte följer tillståndet och de kvalitetskrav och riktlinjer som finns, säger Andreas Fredén, handläggare Gata och trafik, Tekniska förvaltningen. 

Kvalitetskraven och riktlinjerna börjar gälla från och med säsongen 2023, men med undantag för möbleringszonerna på Stortorgets nedre del som preliminärt börjar gälla 2026 och som påverkas av den stora ombyggnaden av kvarteret Hållstugan. Kvalitetskraven och riktlinjerna har tagits fram i samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad. 

Total
0
Shares