Invigning av Å-stråket vid Kulturkvarteret

Nytt trädäck längs Svartån vid Kulturkvarteret. Foto: Eva Hjortsberg.

Å-stråket vid Kulturkvarteret är Örebros nya mötesplats. Stråket längs Svartån är den sista pusselbiten som knyter ihop helheten för området. Här finns utrymme för alla åldrar att umgås, studera, arbeta, ta en fika eller bara vara.

Välkommen till invigningen av nya Å-stråket vid Kulturkvarteret torsdagen den 9 juni kl. 12.15-12.35.

Invigningen inleds med en blåsorkester som marscherar från Konserthusets huvudentré längs Å-stråket till trädäcket vid vattnet. Därefter blir det tal med John Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande samt Linda Larsson (C) vice ordförande för Programnämnd samhällsbyggnad och David Gelinder (KD) presidieledamot för Programnämnd samhällsbyggnad, följt av orkestermusik och fanfar. Därefter blir det bandknytning med Karin Beckman, verksamhetschef för Kulturkvarteret och Beryl Lunder, VD för Örebro Konserthus.

Fokus på vistelseytor, vattenkontakt och belysning

Sedan Kulturkvarteret stod klart 2021 har arbete pågått med att färdigställa de allmänna ytorna längs ån intill kvarteret. Det har skett en upprustning av Vasaplatsen och den befintliga ytan vid Konserthuset, samt har en ny allmän yta  skapats i anslutning till Kulturkvarteret.

– Det är roligt att Kulturkvarteret fått den fina omgivning det förtjänar. Genom Å-stråket knyts flera mötesplatser längs Svartån ihop och jag hoppas att jag får möta både många örebroare och besökare här i sommar, säger John Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande. 

Å-stråket har fått en ny gestaltning med fokus på vistelseytor, ökad vattenkontakt och gångstråk. En ny strandskoning, nytt trädäck och nya planteringar, som bidrar till en attraktiv miljö och en förstärkning av helhetsbilden i området. Vattenkontakten och återskapandet av grönska har varit en viktig del i utformningen, liksom den höga ambitionen gällande konst och gestaltning.

– Å-stråket bidrar nu till att öka tillgängligheten till Kulturkvarter med ytterligare en entré. Ny belysning bidrar också till ett stråk som ska upplevas trevligt och tryggt, säger Henrik Emilsson, projektledare Stadsbyggnad.

Total
0
Shares