Hjälmaren föreslås bli mer levande och attraktiv

Hjälmaren. Foto: Leif Gustavsson

Tillsammans har de kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger runt Hjälmaren, nu arbetat fram en gemensam strategi och målbild för Hjälmarens framtid med fokus på landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. Strategin föreslås nu skickas på remiss till civilsamhälle och näringsliv.

Syftet med strategin är att beskriva en gemensam vilja och ambition med Hjälmaren för att kunna nyttja potentialen i sjön och dess omgivning. Strategin utgår från åtta olika områden med framtidsbilder där ett antal ställningstaganden har formulerats. Det gäller områden som; friluftsliv, besöksnäring, landsbygdsutveckling, maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske. 

– Hjälmaren och dess omgivning har stor potential att vara mer levande och attraktiv för landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. Tillsammans är vi många aktörer som nu kraftsamlar för att utvecklingen av Hjälmaren ska ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi vill att utbudet av upplevelser på och kring Hjälmaren gör att sjön blir ett välkänt besöksmål, säger Ullis Sandberg, kommunalråd. 

– Vi tar nu nästa steg och arbetar med övriga offentliga organisationer kring Hjälmaren för att tillsammans sätta färdriktning och strategiskt arbeta vidare med att utveckla och tillvarata den stora potential som Hjälmaren har säger Gustav Axberg, projektledare Stadsbyggnad. 

– En viktig del i arbetet är även att stärka samverkan mellan alla aktörer kring Hjälmaren där en samordningsfunktion är nödvändig för att det långsiktiga strategiska arbetet ska ge en god effekt, säger Linnea Hagenbjörk, projektledare Stadsbyggnad. 

Strategin skickas nu ut på remiss till civilsamhälle och näringsliv samt hanteras av samtliga kommuner, regioner och länsstyrelser kring Hjälmaren. Remissperioden pågår till 30 september och strategin planeras att antas tidigt 2023. 

Ett vidare arbete kvarstår med att både skapa en gemensam samordningsfunktion för Hjälmaren och med att formulera handlingsplaner innehållande konkreta och tidsatta åtgärder för att ge effekt hos invånare, besökare, civilsamhälle och kommersiella aktörer.

Total
0
Shares