Hästhagens bryggbad är badbart igen

Foto: Hästhagens bryggbad

Efter att baden i Hästhagen har varit stängda på grund av otjänligt vatten har nya prover tagits som visar att vattnet nu är tjänligt och avrådan från bad har tagits bort.

Under sommaren har badproverna vid Hästhagens bryggbad visat på tjänligt vatten med anmärkning vid fyra provtillfällen och nu senast vecka 29 visade proverna att vattnet var otjänligt för bad. Även i det närliggande Tegelbadet har proverna visat anmärkning med inte otjänligt vatten.

— En anmärkning betyder att vattnet är okej att bada i men att halterna av bakterier är förhöjda När vattnet är otjänligt är bakteriehalterna så höga att det finns risk för att bli magsjuk om man sväljer vatten. När badet är stängt betyder att kommunen avråder från bad på grund av hälsorisker. Det är dock inte förbjudet att vistas i vattnet, förklarar Hanna Richter, planerare på Kultur- och fritidsförvaltningen.

— När proverna visar på förhöjda eller för höga halter bakterier tas löpande nya prov för att följa kvaliteten. Idag på torsdagsmorgonen den 28 juli kom besked om att halterna av bakterier vid Hästhagens bryggbad och Tegelbadet har gått ner till helt tjänlig nivå och Hästhagsbadet som varit stängt i en vecka kan öppna igen. Det var ett väldigt glädjande besked nu inför ett par soliga dagar. Vi hoppas att många tar tillfället i akt att ta ett dopp vid de vackra baden i Karlslundsområdet, avslutar Hanna Richter

Att halterna varierar från vecka till vecka och från plats till plats i samma å beror främst på väder och vind. Vatten- och lufttemperaturer påverkar bakterietillväxt och vid varmare väder har bakterierna en mer gynnsam tillvaro. Men det beror även på nederbörd och strömmar.

Kultur- och fritidsförvaltningen har varit i kontakt med Miljökontoret och det finns inga tecken på att det skulle vara något utöver vanliga variationer som har lett till sommarens provsvar.

Följ badens vattenkvalitet och status på webben

På orebro.se/bad finns information om de kommunala badplatserna är öppna och vattenstatus för dessa.

Total
0
Shares